Elnyert Pályázat

A Vidékfejlesztési Program keretében a VP6-19.2.1.-61-4-17 kódszámú ” Közrendet, közlekedés-és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok és fejlesztések” című felhívás alapján 2018.06.01-én beadott pályázattal elnyert, 3023007915 iratazonosító számú”Közbiztonságot szolgáló beruházás- Térfigyelő rendszer kiépítése- Bodolyabéren” című projekt keretében kerül megvalósításra. A Projekt teljes költsége összesen 2.508.801,- Ft.Támogatás összege: 2.000.000,- Ft.